Mole Standardowy

Mole Skaner 3D × 1
Przewód zasilający × 1
do transmisji danych × 1